Støy fra Hafslundkaien

Som mange av dere nok har merket har det den siste tiden vært en del støy fra Hafslundkaien som ligger rett over elven for oss. 

Styret tok kontakt med de som eier kaien og de bad Fiskå Mølle som bruker kaien forklare bruken. 

August og september er høytid for å høste inn korn på Østlandet og kaia på Sundløkka er lastekai for korn som må fraktes videre fordi det ikke er plass i siloene på Østlandet. 

Fiskå Mølle anslår det vil være 2-3 lastinger igjen og de vil prøve å utøve arbeidet så skånsomt som mulig for naboene. Skip er kostbart å ha liggende ved kai og derfor må det lastes lange dager for å få skipet avgårde igjen. 

Fiskå Mølle forteller også at neste lasting er 9 september og at det da vil komme ett mindre skip og kortere lastetid. Men det kan bli endringer pga  vær og vind. 

Skroll til toppen