Kontakt

Kontakt oss

Vår adresse og kontaktinformasjon

Postadresse

Telefon & Epost

Åpningstider

Styret

Robert Nordli

Styreleder
Styrets leder og den som har det daglige ansvaret i borettslaget. Robert er den som delegerer oppgavene til styremedlemmene og også den som har ansvaret for hjemmeside og Facebook.

Arne Askerød

Styremedlem

Per Kristian Langvik

Styremedlem

Monica Holmen

Styremedlem
Monica er borettslaget nestleder og er styreleders stedfortreder om han er fraværende. Hun kan også svare om beboere har spørsmål vedrørende SOBBL.

Marte Westlund

Varamedlem

Vidar Havdahl

Varamedlem

Knut Wang Jensen

Vaktmester
Knut er borettslagets vaktmester og er den som f.eks setter ut søppeldunkene våre og gjøre diverse forefallende arbeid i borettslaget.
Kontakt oss her også

Kontaktskjema

    Skroll til toppen