Avfallshåndtering

 

I hver oppgang finnes det store søppelcontainere som er forbeholdt restavfall, papp/papir og plastavfall. I tillegg finnes det en mindre søppelkasse med rødt lokk som er forbeholdt glass og metall.

Borettslaget er selv ansvarlig for at kommunens retningslinjer blir fult og at sortering av avfall blir utført på en korrekt måte. Feilsortering vil medføre merkostnader for borettslaget.

Restavfallet tømmes stort sett hver fredag, mens papp/papir og plastavfall tømmes hver fjerde uke. Glass sorteringen blir tømt hver åttende uke.

For mer informasjon om avfall og gjenvinning se informasjon på kommunens hjemmeside.

Beboere kan også laste ned appen «Min renovasjon» som er tilgjengelig både på Android og Apple.

Skroll til toppen