Dreneringsarbeid våren 2020

Borettslaget har i lengre tid vært plaget med vanninntrenging i flere av blokkene. For å få orden på dette har styret satt Graving & Uteanlegg til å utbedre drenering ved nr 50 og legge nytt sluk ved nr 44 fra og med 27. april 2020. Det er forventet at arbeidet vil ta 4 uker.  

Utenom dette vil de også gjøre diverse annet forskjønnende og praktisk anleggsarbeid i borettslaget. Som følge av dette kan det i perioder bli litt støy fra gravearbeidene etc.

Arbeidene vil også medføre at garasjene under blokk 50 i en periode vil være avstengt og derfor ber vi om at de med tildelt plass i garasjen ved nr 44 benytter denne i perioden. Vi har også fått disponere grusplassen utenfor nr 50 i perioden.

Har dere som beboere spørsmål kan disse rettes til Robert i styret, primært på mail robert@utsiktsveienbrl.no eller på mobil 405 69 230 mellom kl 09 og 18 på hverdager.

Skroll til toppen