Nyhetsbrev 1-2020

Endelig er vi klar med en flunkende ny hjemmeside i borettslaget og til den gir vi også ut for aller første nyhetsbrev for å oppdatere dere beboere på hva som skjer i borettslaget. Alle beboere skal allerede ha fått nyhetsbrevet i postkassen sin, men her er hvertfall en digital versjon av den 🙂

Hjemmeside

Borettslaget har fått en flott hjemmeside som er designet av Gartit Creative. Vi vil takke de for å ha laget en hjemmeside til oss som vi kan bruke aktivt til å oppdatere dere beboere kjappere om det er informasjon som må ut. På hjemmesiden finner dere skjema for å sende klager, kontaktinformasjon til styret og vaktmester, dere kan melde dere på nyhetsbrevet vårt og mye mer.  

Gå til www.utsiktsveienbrl.no og ta en titt. Meld dere på nyhetsbrevet og har dere tilbakemeldinger, ønsker etc angående hjemmesiden sender dere en mail til Robert i styret som har ansvaret for hjemmesiden, robert@utsiktsveienbrl.no

Generalforsamling 2020

Borettslaget skulle opprinnelig avholde generalforsamling 22. april, men pga de restriksjonene som er bestemt av myndighetene ble styret nødt til å utsette dette. SOBBL har i ettertid åpnet for muligheten å gjennomføre generalforsamling digitalt. Dette vil by på problemer for de som ikke er så flinke med digitale plattformer, men vi har troen på at SOBBL finner en digital løsning som de aller fleste kan bruke. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon når SOBBL har løsningen klar.

Dugnad

Vanligvis pleier borettslaget å gjennomføre en dugnad i mai/juni. Pga Covid-19 situasjonen er ikke dette mulig før sommeren. Styret håper å kanskje få gjennomført en dugnad til høsten, men dette vil vi komme tilbake med nærmere informasjon om.

Vask av terrasse og skillevegger (gesimser)

Nå som våren er kommet er det også tid for å vaske terrassene og skilleveggene (se bilde).

Vask med varmt vann og mild såpe. Det er også viktig at dere spyler og vasker under flisene på terrassene. Dette er klikkbaserte fliser som er enkle og ta opp og sette på plass etter vask. Om vi alle er flinke å gjør dette nå, vil vi ha ett flott ytre på borettslaget i mange år.

Anleggsarbeid

Borettslaget har i lengre tid vært plaget med vanninntrenging i flere av blokkene.  Derfor har styret nå inngått en avtale med Graving & Uteanlegg A/S for å utbedre dette.

Dette arbeidet startet opp 27. april og er beregnet å ta 4 uker. I store deler av denne perioden vil garasjeanlegget under nr 50 være avstengt. Det er derfor nå i en periode ekstra viktig at de med tildelt plass i garasjeanlegget ved nr 44 benytter denne. 

Har dere spørsmål angående arbeidet kan dere kontakte Robert i styret på robert@utsiktsveienbrl.no eller på telefon 405 69 230 mellom kl 09 og 18 på hverdager.

Parkering

For å ha plass nok til våre gjester er det viktig at alle bruker sin tildelte parkeringsplass innendørs eller ved gjerdet ut mot Utsiktsveien. Nede ved nr 50 er det blitt en klar forbedring, men det er fortsatt en del feilparkering oppe på den store p-plassen ved nr 44 og 46. I tillegg vil vi minne om at det på veiene foran blokkene kun skal foregå korte stopp til av- og pålessing.

Oppbevaring av gjenstander i fellesarealer

Styret minner om at det ikke er lov å hensette gjenstander i fellesarealene. Dersom dere må lagre noe der i en kortere periode, skal dette avklares med styret. Gjenstander hensatt i fellesarealene eller utenfor blokkene vil bli fjernet og kastet uten forvarsel.

Støy

Det er viktig at vi alle viser hensyn til at vi bor tett og at man har støynivået på ett fornuftig nivå. Selvfølgelig skal man kunne leve normalt, så noen lyder må vi regne med, men husk at det er stilletid etter kl 22. Minner også om at det ikke bare er musikk som er støyende; dataspilling, tramping i gulv og nå som vi går litt varmere kvelder i møte, høylytt prating på verandaen kan være svært forstyrrende.

Kontakte styret?

Styreleder Torill kan nås ved å sende en mail til torill@utsiktsveienbrl.no eller ved å ringe 404 01 570 mellom kl 16 og 20 på hverdager. Ellers kan styret også nås på styret@utsiktsveienbrl.no.

Ønsker alle beboere en riktig flott mai, ta vare på dere selv og hverandre og vis hensyn!

 

Mvh

Torill, Arnt, Robert og Monica

Skroll til toppen