Valgkomitéen trenger deg!

Årets Generalforsamling blir onsdag 21. april 2021. Der skal det velges nye medlemmer til styret og valgkomitéen i Utsiktsveien Borettslag.

 

Styret i Utsiktsveien Borettslag har siden 22. november 2020 bestått av:

 • Styreleder: Robert Nordli (ikke på valg)
 • Styremedlem: Monica Holmen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Erna Dulovic (på valg)
 • Styremedlem: Harald Kringstad (på valg)
 • Varamedlem: Kim-André Hansen (på valg)

Følgende er på valg i 2021:

 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 2 varamedlemmer for 1 år
 • 2 medlemmer til valgkomitéen for 1 år

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen

Å være styremedlem innebærer aktiv deltagelse på styremøter, at man setter seg inn i aktuelle problemstillinger, drøfter innhold i styresaker og fatter beslutninger.

 • Styremøter gjennomføres ca. en gang pr. måned.
 • Styrevervet kompenseres etter ansvar og oppmøte på styremøter.
 • Styremedlemmene tilbys kurs i styrearbeid i regi av SOBBL

Som varamedlem må en delta på styremøter når styremedlemmer melder frafall. Ellers er vara velkommen på alle styremøter med talerett.

Om du ønsker å vite mer om styrearbeidet, ta kontakt med Mats-André Buraas i valgkomitéen på telefon 45 43 31 86 eller send en mail til: valgkomite@utsiktsveienbrl.no

Hvis du kan tenke deg å bli en del av styret, eller vil anbefale andre kandidater (alle kandidater må samtykke til dette), kan du sende valgkomitéen en mail: valgkomite@utsiktsveienbrl.no eller legge igjen en lapp i postkassen til styret utenfor 48A.

Frist for innsending er 26. mars 2021.

Skroll til toppen