Digital generalforsamling 3. mai til 7. mai

På grunn av koronasituasjonen og usikkerhet knyttet til smittevernsregler den nærmeste tiden, har styret besluttet å avholde årets ordinære generalforsamling digitalt.

Du kan lese og eventuelt kommentere sakene i høringsperioden: mandag 03.05.21 kl. 09.00 til tirsdag 04.05.21 kl. 21.00

Du foretar endelig valg i avstemmingsperioden: onsdag 05.05.21 kl. 18.00 til fredag 07.05.21 kl. 17.00

Til behandling foreligger:

1 Konstituering
1.1 Godkjenning av innkalling og oppsatt dagsorden
1.2 Valg av møteleder
1.3 Valg av referent
1.4 Valg av 1 til å undertegne protokollen

2 Årsmelding for 2020

3 Regnskap og revisors beretning for 2020

4 Innkomne saker
4.1 Sak fra styret – Ansettelse av Mats-André Buraas som tilkallingsvikar
4.2 Sak fra andelseier Torill Waage – styrehonorar for perioden fra 18.05.2020 til 22.11.2020

5 Godtgjøring til styret

6 Valg
6.1  Valg av styremedlemmer for 2 år
6.2  Valg av varamedlemmer for 1 år
6.3  Valg av valgkomite for 1 år
6.4  Valg av 2 delegater med varadelegater til SOBBLs generalforsamling for 1 år

Skroll til toppen