Nyhetsbrev nr 1 2021

Riktig god vår til våre andelseiere, her kommer ett nytt nyhetsbrev med diverse informasjon!

Rammeavtaler

Styret kan nå meddele at vi har inngått to faste avtaler med firmaer innen VVS og elektro. Dere som beboere i Utsiktsveien kan da bruke disse firmaene og få gode priser.

  • Trenger dere en elektriker etc kan dere kontakte LYN Elektro på tlf 918 99 900
  • Trenger dere en rørlegger etc kan dere kontakte Nye Rør AS på tlf 940 90 187

Og ikke nok med det. Rygge Renhold overtok vask av fellesarealene våre 7. april og i den avtalen ligger det at dere som beboere får 10% rabatt på private vasketjenester. Rygge Renhold kan dere nå på tlf 413 41 413.

Utskiftninger på leverandørsiden

Det sittende styret valgte i slutten av november 2020 og si opp avtalen med Sarpsborg Utemiljø fra 1. april 2021. Etter påsken overtok Øby Hage og Grøntarealer jobben med å vedlikehold utearealene våre. I tillegg har Rygge Renhold som sagt overtatt vask av fellesarealene våre. Vi ønsker begge velkommen til borettslaget.  

I tillegg har vi valgt å si opp avtalen med Norsk Brannvern og Berendsen Matteservice, disse vil løpe ut året og blir erstattet med nye leverandører.

Rørfornying

Styret har fått med seg at det går rykter om store utskiftninger av rørsystemet vårt og at dette innebærer en skyhøy økning av felleskostnadene. Vi ønsker derfor og komme med en uttalelse vedrørende dette.

Styret har fått beskjed om at det må gjøres noe med rørene i borettslaget innen kort tid da rørene vi har i dag er 50 år gamle. Vi jobber derfor med å se hva som må gjøres og hvordan det kan gjøres mest skånsomt for dere som andelseiere både økonomisk og praktiskt.

Men vi vil presisere at det er IKKE tatt noen avgjørelse. Vi er foreløpig i startfasen hvor vi henter inn informasjon. Når vi har dette på plass vil vi innkalle til ett beboermøte hvor styret og erfarne innen VVS bransjen vil delta for å informere dere som beboere.

Dugnad

Vi er fortsatt i en pandemi og dette legger jo litt begrensinger på hvor mange man bør samles også utendørs. Styret har imidlertid funnet en løsning på dette for å kunne gjennomføre dugnad. Dugnaden vil gjennomføres mellom 10/5 og 14/5 og hver blokk vil få sin dag tildelt, mer informasjon vil komme om dette nærmere mai. Nevnte uke vil det også bli tilgjengelig to containere på store p-plass for restavfall og elektrisk avfall.

Elbillading

Siste fra Ladeklar er at de starter installeringen 3. mai med mål om å være oppe å gå 18. mai. De 4 plassene som vil bli reservert til elbil vil være nærmest blokk 46 mot trafo.

Om du går inn på www.ladeklar.no, og «Bestill ladeabonnement» kan du melde din interesse, så blir du holdt oppdatert fra Ladeklar på status for installeringen. Styret er klar over prisen på 2,5 kr kw/t, men med tanke på at borettslaget har andre prosjekter i startgropen ser vi på dette som den beste løsningen akkurat nå.

Callinganlegg og nye inngangsdører

Som styret har informert om så vil vi i mai få nytt callinganlegg i borettslaget. Styret har hele tiden vært klar ovenfor leverandør at borettslaget har mange godt voksne beboere som ikke er så kjent med moderne dingser og blir bekymret.

Når den nye callingen er på plass vil de som har smarttelefon alltid være tilgjengelig uansett hvor man befinner seg i verden. Og for de som har fasttelefon vil ett anrop på callingen gå til denne og man åpner da for vedkommende ved å taste 5 eller 8.

Samtidig som vi får nytt callinganlegg vil også alle inngangsdører til fellesarealene byttes ut. Styret håper ved å gjøre dette at borettslaget får ned strømforbruket til vinteren. Både callinganlegg og dørene er en del av vedlikeholdet i borettslaget.

Vaktmester

Fra 1. mai vil borettslaget kun ha en vaktmester ansatt på deltid her. Skulle dere trenge å kontakte vaktmester kan dere kontakte styret, så videreformidler vi det til rett person.

Ris og ros

Styret vil gjøre våre beboere oppmerksom på at vi i styret ikke kan få med oss alt som foregår her i borettslaget. Derfor blir vi veldig glad om dere enten sender styret en mail eller kontakter oss på telefon eller SMS. Alle klager skal sendes inn skriftlig på mail eller via skjema på hjemmesiden. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Kontakte styret?

Styret kan nås på telefon 98 68 98 32. Da kommer du til styreleder som besvarer telefonen mellom kl 12.00 og 18.00 mandag til fredag. Utenom disse tidene kan du sende en mail til styret@utsiktsveienbrl.no eller sende oss en sms så tar vi kontakt så snart vi har anledning.

Skroll til toppen