Forebyggende radonarbeid

Som det ble annonsert på ekstraordinær generalforsamling har styret i borettslaget mottatt resultatet fra radonundersøkelsen som ble foretatt i våres. Denne viste at mengden bequerel i mange av våre leiligheter er over tillatt mengde, og i flere er det målt mengder 5-6 ganger over tillatt mengde.

Styret har derfor hyret inn Borg Radonsikring til å kjernebore og ventilere ut radongassen fra fjellet. Dette vil i perioder medføre til dels høyt støynivå i tidsrommet 07.00 til 15.00 fra tirsdag 19 oktober.

Vi ber på forhånd om forståelse for at dette arbeidet må utføres da vi setter beboernes helse og sikkerhet i første prioritet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styremedlem Harald Kringstad, tlf 97 75 47 08.

Mvh

Styret Utsiktsveien borettslag

Skroll til toppen