Stenging av garasjeanlegg

Som nevnt på den ekstraordinære generalforsamlingen og i nyhetsbrevet dere mottok i slutten av august så er det oppdaget skader i dekket på garasjeanlegget vårt. Dette må utbedres før det blir større skader og derfor må styret stenge to av etasjene i garasjeanleggene våre.

Det midterste planet på garasjeanlegget ved nr 44 (plass 20 – 40) og det øverste planet på garasjeanlegget under nr 50 (plass 91 – 113) må tømmes for biler og andre ting senest søndag 18. september kl 22:00. Det som IKKE er fjernet innen fristen vil styret fjerne og kaste.

Vi tar sikte på at det blir mulig å benytte garasjeanleggene igjen fra søndag 25. september kl 15:00, men endringer kan skje.

I denne perioden må vi be om at ALLE som har mulighet å parkere innendørs gjør dette. Om du har plass inne som IKKE blir berørt av stengingen, men ikke bruker denne hør om naboen kanskje har behov for å bruke den.

Også er det viktig å minne om at vi har 6 plasser utendørs (nærmest Utsiktsveien) reservert for andelseiere som ikke har garasjeplass inne og vi har 5 plasser nærmest trafo som er for ladende kjøretøy.

Beklager bryderiet. Har dere spørsmål om stengingen kontakt styret.

Skroll til toppen