OPPDATERT! Utbedring av vanninntrenging 44A

Vår samarbeidspartner Graving & Uteanlegg vil fra mandag 23. januar gjøre diverse utbedringer utenfor 44A. Borettslaget opplever igjen vanninntrenging i bodområdet som berører flere beboere og for å få bukt på dette er vi nødt til å utbedre dette før det blir større skader. Vinteren er dessverre den tiden av året da slike skader fort oppstår.

Graving & Uteanlegg har idag mandag 23 januar gravd for å se hvordan grunnen er og dessverre er tilstanden verre enn entreprenør og styret så for seg. Dette får dessverre konsekvenser for beboere i 44A. 

Både hovedinngang og inngang til sykkelboden vil stenges. Dette betyr at beboere fra 44A må gå via bodområdet i 44-U1 og via inngang i 44B inntil videre. Styret vil merke slik at dere finner rett vei. I tillegg vil det bli en del støy utenfor 44 pga utbedringen. 

Styret beklager evt ubekvemmeligheter dette medfører, men ber om forståelse for at vi tar dette fortløpende for å unngå skader på eiendom og beboeres eiendeler.  

Skroll til toppen