Generalforsamlingen 2023

Tid: Torsdag 20. april kl 18:00

Sted: Nye SFO – Alvimhaugen skole (første bygget man kommer til når man går fra borettslaget)

 

Forhåndsvarsel

Forhåndsvarsel er sendt ut til alle andelseiere, enten ved skriv i postkassen eller per brev om andelseier ikke har adresse i borettslaget. Her opplyser vi om frister dere som andelseiere har i forkant av generalforsamlingen.

 

Forslag

Fristen for å sende inn forslag til saker som skal behandles under generalforsamlingen er fredag 17. mars 2023. Forslag som sendes inn etter dette blir dessverre ikke behandlet (fristen er satt slik at styret rekker å behandle sakene før innkallingen sendes ut). 

Alle forslag skal sendes inn skriftlig, enten på e-post styret@utsiktsveienbrl.no eller ved å leveres i vår postkasse som du finner ved inngangsdøren til 48A. For å sikre en god og effektiv behandling er det veldig fint om dere i forslaget skriver følgende:

Generalforsamlingen er ett formelt møte, der det bare kan fattes vedtak i sakene som er angitt i innkallingen.

Retningslinjer for å melde forslag til styret:

  1. Forslaget må være datert og signert av andelseier.
  2. Forslaget bør inneholde ett forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over.
  3. Forslag om tiltak som skal bekostes av laget, må være godt beskrevet og bør inneholde ett kostnadsestimat.
  4. Søknad om tiltak på egen bolig, må være grundig beskrevet, som f.eks. med tegninger, måle-angivelser osv.
  5. Saker som omhandler generelt misnøye, som f.eks. over dårlig snømåking, skal meldes styret som en vanlig klagesak, og ikke som en sak som skal behandles på generalforsamlingen. Styret kan motta og behandle slike saker i løpet av hele året. 

Endringer i ordensregler og andre saker vedtas med ordinært flertall på generalforsamlingen, endringer i vedtektene må ha 2/3 flertall på generalforsamlingen for å vedtas. 

 

Valgkomitéen

Valgkomitéen er godt i gang med sitt arbeid, og de kan kontaktes om du har forslag til kandidater til styret på e-post valgkomite@utsiktsveienbrl.no eller ved å legge en konvolutt merket «Valgkomité» i styrets postkasse ved 48A. Forslag til valgkomitéen må sendes de innen onsdag 1. mars 2023. 

 

Innkallingen

Styret tar sikte på at innkallingen foreligger før påsken 2023, men vi tar forbehold om at det kan skje endringer. Styret er pålagt å sende ut innkallingen 8 til 20 dager før generalforsamlingen. 

Når innkallingen er klar vil den også legges ut her. 

 

Hva er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er borettslagets høyeste myndighet. Her kan de fremmøtte andelseiere fatte vedtak som har stor betydning for beboerne i borettslaget. Ett borettslag er ett selvstyrende og selvstendig boligselskap. Både generalforsamlingen og styrets myndighet i form av rettigheter og plikter er regulert av borettslagsloven. 

 

Tidligere generalforsamlinger

Ønsker du å lese protokollene fra tidligere generalforsamlinger finner du disse på hjemmesiden vår, ved å trykke her

Skroll til toppen